Brother GTX Serisi Baskı Makineleri

Hazır giyim üretimin gerçekte olduğundan çok daha zor bir üretim şekli. Türkiye tekstil ihracatında ciddi paya sahip baskılı tekstil ürünleri moda akımlarındaki değişimlere ve genç tasarımcıların tercihlerine göre her geçen gün daha yüksek üretim adetlerinde ülkemizde üretilmekte.

Konfeksiyon üretiminde en önemli ham madde olan kumaşın yolculuğu çok uzun ve meşakkatli bir süreç oluşturuyor. Konu baskılı giyisi üretimine geldiğinde ise bu yolculuk kumaşın firma dışında çıkmasını, baskı işlemlerinin dışarıda takip edilmesi ve bu takibin yapılması için gerekli kaynakların istihdam edilmesini gerektiriyor.

Baskı prosesinde oluşabilecek sorunlar hatalı baskılar vbz. durumlarda ise bu süreç çok küçük adetler için dahi olsa yeniden işlemek zorunda. Bu da baskıya gönderilen kumaşın üretici firmada yeniden kesilmesi, takibinin yapılması, baskı süreçlerinin beklenmesi, ve tüm bu sürecin lojistik olarak takip edilmesi dolayısı ile dikim dahil üretim planlaması yapılmış ürünlerin beklenenden daha geç kutuya girmesi sebebi ile verimlilik kaybı anlamını taşıyor.

Sürdürülebilirlik

Tekstil ve hazır giyim sektöründe çevresel sürdürülebilirlik konuları önem kazanmaktadır. Kısaca birincil uygulamalardaki zararlı kimyasalların çevre dostu maddelerle değiştirilmesi ve giyim eşyalarının geri dönüştürülmesiyle atık ve kaynak tüketiminin azaltılmasını içeren iyileştirmeler olarak tanımlanmaktadır.

Bütün bunlara ek olarak olarak yüksek miktarda doğal kaynak, iyileştirilebilir alan ve harcanmaktadır. 1 kilogram pamuk üretebilmek için 20.000 litre su harcanması gerekmektedir.

Konumuz olan dijital teknolojilerin hazır giyim üretimine entegre edilmesi tekstil üreticileri açısından sürdürülebilirlik konusunda birçok konuda iyileştirme sağlarken yüksek katma değerli ürün üreten hazır giyim üreticilerinin üretim maliyetlerine ve verimliliklerine ciddi katkı sağlar.

Geleneksel yöntemler ile üretilen baskılı tekstil ürünleri baskıda kullanılan kalıpların üretilmesi, kalıp üretiminde kullanılan su kirleticilerin sisteme yüklediği yük ve tekrar kullanılmak istenilen baskı kalıplarının temizlenmesi için sarf edilen su miktarı aslında hazır giyim üreticilerinin sürdürülebilirlik konusunda dikkate aldığı bir çok iyileştirme arasında gözden kaçırılan bir noktadır.

Basit bir hesaplama ile yılda 50.000 Kalıp ile baskılı tekstil üreten firmaların kirlettiği su miktarının 6-10 Milyon Litre seviyelerinde olduğu belirlenmiştir. Bu rakam başlangıçta küçük gibi görünse de hazır giyim üreticilerine baskı hizmeti veren firmaların sayısı göz önüne alındığında devasa rakamlara ulaşmaktadır. Bazı Firmalar Kalıp işlemlerinde hava ya da düşük miktar su tüketen otomatlar kullansa da bu cihazları kullanan işletme sayısının yetersiz olduğu bilinmektedir.

Brother Dijital Baskı Makinelerinin Hazır Giyim Üretimindeki Yararları

Ürün Numuneleri Firma İçerisinde Birkaç dakikada Hazırlanabiliyor. Baskı hizmeti alınan firmada kalıp hazırlanması süreci, makinenin ayarlanması süreci, baskıcının yoğunluğu, renkler haslıkları gibi ciddi zaman alan prosesler ve buna bağlı zaman kaybı ortadan kalkıyor.

  • Kesilen Ürünler Baskı İçin Firma Dışına Çıkmıyor.  Kumaşlar araçlar ile sevk edilmiyor. Baskıda Sıra beklemiyor. Hatta baskı üretimi konfeksiyon ile eşzamanlı bir planlama ile çalışabiliyor. Kesilen ürünün baskıya ve oradan da dikim bandına akışı sağlanabiliyor.
  • Modele göre bir dikimi tamamlanmış ürün yüksek esneklik ile baskı işlemine tabi tutulabiliyor.
  • Baskı Hata ve fire oranı ortadan kalkıyor ciddi kumaş ve baskı tasarrufu sağlanıyor. Hatalı basılan ürünlerin tekrar kesilerek baskıcıya gönderilmesi, eksilen ürünlerin tamamlanması ve bu süreçte istihdam edilen personel ve zaman kazancı ve toplam üretim verimliliği artıyor.
  • Ürünleri Fason Baskıcılarda takip etmek için gerekli uzman personelin iş yoğunluğu düşüyor ve çok daha komplike ve yüksek katma değerli baskı işlemleri için toplam verim artıyor. Kesimhaneden dikime ürün yolculuğu kısalıyor bu da ,

“Kesilen Kumaşı Giyisi Olarak Daha Hızlı Kutuya Yerleştireceğimiz Anlamına Geliyor.”

 

Brother GTX 600 Hazır Giyim Üretiminin Yeni Üretim Faktörü

Brother 2006 yılından Direkt Giyisiye Baskı Makineleri Üretiyor. Son dönemde ürettiği GTX Pro Bulk ve GTX 600  modelleri ile yüksek baskı ve kalitesi hedefleyen hazır giyim üreticilerinde ciddi pazar payı elde etmesinin en önemli sebeplerinden biri ise güvenilir olmasıdır.

Dijital baskı makinelerindeki en büyük sorun markaların tüm mekanik ve elektronik komponentleri üretebilecek yeterli teknolojik altyapıya sahip olmamaları olarak görülebilir. Bir dijital baskı makinesinde aranması gereken en önemli özellik baskı sistemleri, baskı kafaları, baskı boyaları gibi makine güvenilirliğine direkt etki eden ana ve yan ürünlerin orijinal olarak birbirine tam uyumlu çalışabilecek şekilde üretilmiş olmasıdır.

Aksi taktirde bu hassas sistemlerde güvenilirlik ortadan kalkmakta, sistemsel sorunlar, yoğun makine ve donanım arızaları, yüksek servis ve işçilik maliyetleri gibi istenmeyen birçok sonuç ortaya çıkmaktadır.

Brother ürettiği her modelde hedeflenen makine kapasitesine göre makine donanımlarını yeniden üretmektedir. Her bir üst modeli öncekinden daha hızlı ,teknolojik anlamda daha gelişmiş ve daha yüksek kalitelerde baskı sonuçları için yeniden tasarlamış ve toplam kalitesinden ve  güvenilirliğinden ödün vermemiştir.